GATEAUX
Muffin Moka (Cái-Lớn)
Giá tại Hà Nội: 18.000đ
Muffin Nho (Cái - Lớn)
Giá tại Hà Nội: 18.000đ
Muffin vani (Cái - Lớn)
Giá tại Hà Nội: 18.000đ
Muffin Moka (Cái)
Giá tại Hà Nội: 18.000đ
Cuốn Mứt (Miếng - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 9.000đ
Bông Lan cuộn Phô Mai Trứng Muối
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Bánh Nut
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Cuốn chocolate (Cái - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 9.000đ
CARTOON M1
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Bé Cười M1
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Đồng Tiền Chant
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Chocolate Bào
Giá tại Hà Nội: 28.000đ