BÁNH MOUSSE
Oreo Cheese Cake (Cái)
Giá tại Hà Nội: 66.000đ
Tiramisu Pas (Cái - Lớn)
Giá tại Hà Nội: 59.000đ
Passion Cheese (Cái - Lớn)
Giá tại Hà Nội: 49.000đ
Blueberry Cheese
Giá tại Hà Nội: 49.000đ
Black Forest
Giá tại Hà Nội: 66.000đ
Chocolate Pudding
Giá tại Hà Nội: 35.000đ
Passion Pudding
Giá tại Hà Nội: 35.000đ
Chocolate Mousse
Giá tại Hà Nội: 45.000đ
Mango mousse
Giá tại Hà Nội: 45.000đ
Strawberry Mousse
Giá tại Hà Nội: 45.000đ