TEA BREAK
White Chocolate
Giá tại Hà Nội: 11.000đ
Cream Cheese
Giá tại Hà Nội: 11.000đ
Moka Cake (Cái - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 11.000đ
Tiramisu H (Cái - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 11.000đ
Chocolate Cake (Cái - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 11.000đ
Flan
Giá tại Hà Nội: 10.000đ
Muffin Moka (Cái)
Giá tại Hà Nội: 18.000đ
Cuốn Mứt (Miếng - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 9.000đ
Ốc Kem (Cái - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 9.000đ
Passion Cheese (Cái - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 11.000đ
Opéra
Giá tại Hà Nội: 49.000đ
Lemon Mousse
Giá tại Hà Nội: 10.000đ