GATEAUX
Bánh Hoa Hồng
Giá: 28,000đ
Giỏ Trái Cây
Giá: 28,000đ
Cherry Chantilly
Giá: 28,000đ
Buchette Chantilly
Giá: 28,000đ
Buchette chocolate
Giá: 28,000đ
Giỏ Hoa New
Giá: 28,000đ
CARTOON M3 New
Giá: 28,000đ
CARTOON M2 New
Giá: 28,000đ
Bé Cười M3
Giá: 28,000đ
Bé Cười M2
Giá: 28,000đ