Tea Break
Tea Break
VANI CHOCOLATE MILK
Giá: 13,000đ
Sản phẩm ra mắt vào 1/6/2023
MINT CHOCOLATE
Giá: 12,000đ
Sản phẩm ra mắt vào 1/6/2023
Mousse Dâu
Giá: 12,000đ
Trio chocolate
Giá: 13,000đ
White Chocolate
Giá: 12,000đ
Cream Cheese
Giá: 12,000đ
Moka Cake (Cái - Nhỏ)
Giá: 12,000đ
Tiramisu H (Cái - Nhỏ)
Giá: 12,000đ