Givral Gelato 1
Givral Gelato 2
Givral Gelato 3
Gelato Cà Phê
Giá từ: 45.000đ
Gelato Sô Cô La Bạc Hà
Giá từ: 45.000đ
Gelato Rum Nho
Giá từ: 45.000đ
Gelato Dâu
Giá từ: 45.000đ
Gelato Vani
Giá từ: 45.000đ
Gelato Sô Cô La
Giá từ: 45.000đ