Gateaux
Bánh Bông Lan Phô Mai
Giá: 105,000đ
Muffin Moka (Cái-Lớn)
Giá: 18,000đ
Muffin Nho (Cái - Lớn)
Giá: 18,000đ
Bánh Nut
Giá: 28,000đ
Karamero
Giá: 28,000đ
Cake Thơm
Giá: 35,000đ
CARTOON M1
Giá: 28,000đ