Gateaux
Bé Cười M1
Giá: 28,000đ
Đồng Tiền Chant
Giá: 28,000đ
Chocolate Bào
Giá: 28,000đ
Bánh Bông Hồng
Giá: 28,000đ
Giỏ Trái Cây
Giá: 28,000đ
Cherry Chantilly
Giá: 28,000đ
Cheese Cake
Giá: 42,000đ
Chocolate Cake (Miếng)
Giá: 42,000đ
Buchette Chantilly
Giá: 28,000đ
Buchette chocolate
Giá: 28,000đ
Short Chant
Giá: 30,000đ
Cake Chocolate
Giá: 29,000đ