CHỨNG NHẬN VỀ VSATTP & HỆ THỐNG QUẢN LÝ HACCP
25/10/2023
CHỨNG NHẬN VỀ VSATTP & HỆ THỐNG QUẢN LÝ HACCP.Song song với quy trình kiểm soát chất lượng VSATTP theo tiêu chuẩn HACCP, những nội quy, quy định, quy chế đã ban hành. Các hoạt động về nghiên cứu, cải tiến và chuẩn hóa, kiểm nghiệm ...