CHỨNG NHẬN VỀ VSATTP & HỆ THỐNG QUẢN LÝ HACCP

Thứ tư, 25/10/2023, 09:59 GMT+7
  • Zalo

CHỨNG NHẬN VỀ VSATTP & HỆ THỐNG QUẢN LÝ HACCP.

Song song với quy trình kiểm soát chất lượng VSATTP theo tiêu chuẩn HACCP, những nội quy, quy định, quy chế đã ban hành. Các hoạt động về nghiên cứu, cải tiến và chuẩn hóa, kiểm nghiệm là hoạt động thường xuyên được Bộ phận R&D, Bộ phận An toàn thực phẩm sản xuất của Givral triển khai thực hiện. Ngoài ra, Givral còn phối hợp với các trung tâm kiểm nghiệm nhằm tự xây dựng, hoàn thiện quy trình và kiểm nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuât để định kỳ thường xuyên kiểm tra, bổ sung thêm các quy định giám sát ATVSTP đối với các bộ phận trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất tại nhà máy.

GiYy_ChYng_NhYn_CY_SY_YY_YiYu_KiYn_ATTP_XYYng_Le_TrYng_TYn_-_2023_1_page-0001
GiYy_ChYng_NhYn_HACCP_nYm_2023_page-0001