Cheese
Cheese
TIRAMISU PAS (Mini)
Giá: 200,000đ
Black Forest (Mini)
Giá: 220,000đ
Oreo Cheese Cake (Cái)
66.000đ/Cái
Mở bán: 1/12/2021
Oreo Cheese Cake (Ổ)
420.000đ/Ổ
Mở bán: 1/12/2021
BÁNH KEM XOÀI SỮA CHUA
350.000đ / Ổ
BÁNH PHÔ MAI XOÀI
420.000đ / Ổ (Số 0)
Tiramisu Pas M3-Số 0
Giá: 405,000đ
Tiramisu Pas M2-Số 0
Giá: 405,000đ
Tiramisu Pas M1-Số 0
Giá: 405,000đ
Black Forest- Số 0
Giá: 420,000đ
Concerto-Số 0
Giá: 350,000đ
Passion Cheese-Số 0
Giá: 360,000đ