Cheese
Cheese
VANI CHOCOLATE MILK MINI
Giá: 230,000đ
CONCERTO MINI
Giá: 210,000đ
Tiramisu (H) M1-(Số 0)
Giá: 360,000đ
Tiramisu (H) M2-(Số 0)
Giá: 360,000đ
Pistachio & Cherry Mousse Mini - M1
Sản phẩm ra mắt vào: 07/04/2023
Pistachio & Cherry Mousse Mini - M2
Sản phẩm ra mắt vào: 07/04/2023
Strawberry Cheesecake
Giá từ: 280.000đ
TIRAMISU PAS (Mini)
Giá: 215,000đ
Black Forest (Mini)
Giá: 240,000đ