Cheese
Cheese
Tiramisu Pas M3-Số 0
Giá: 405,000đ
Tiramisu Pas M2-Số 0
Giá: 405,000đ
Tiramisu Pas M1-Số 0
Giá: 405,000đ
Black Forest- Số 0
Giá: 420,000đ
Concerto-Số 0
Giá: 350,000đ
Passion Cheese-Số 0
Giá: 360,000đ
Mousse Trà Xanh-Số 0
Giá: 405,000đ
Cake Thơm-Số 2
Giá: 420,000đ
New York Cheese-Số 2
Giá: 605,000đ
Chocolate Cheese-Số 2
Giá: 605,000đ
Cheese Cake - Số 2
Giá: 500,000đ
Chocolate Cake-Số 2
Giá: 500,000đ