Cheese
Cheese
CARROT CAKE
Giá: 365.000đ / Ổ (Số 0)
TIRAMISU PAS (Mini)
Giá: 215,000đ
Black Forest (Mini)
Giá: 240,000đ
Oreo Cheese Cake (Ổ)
455.000đ/Ổ
BÁNH KEM XOÀI SỮA CHUA
380.000đ / Ổ
Tiramisu Pas M3-Số 0
Giá: 440,000đ