BÁNH BÁN CHẠY
Đậu xanh (0 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Dừa lá dứa (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Trà xanh (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Dừa hạt dưa (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Đậu xanh Sầu riêng (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Đậu xanh (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Hạt sen (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Thập cẩm ngũ nhân(2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Thập cẩm (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
Thập cẩm Gà quay (2 trứng)
Trọng lượng: 250gr
250gr
Thập cẩm Gà quay Vi cá Yến sào
Trọng lượng: 250gr