BÁNH BÁN CHẠY
BÁNH BÁN CHẠY
BÁNH BÁN CHẠY
THẬP CẨM CHAY 0 TRỨNG
Giá: Liên hệ
29A_ Trọng lượng: 250gr (0 trứng)29B_ Trọng lượng: 200gr (0 trứng)29D_ Trọng lượng: 150gr (0 trứng)
Bánh Lá Dứa
Giá: Liên hệ
30A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)30B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)30D_ Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Thập cẩm gà quay vi cá Best seller
Giá: Liên hệ
XA_ Trọng lượng: 300gr (2 trứng)2A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)2B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)2D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Thập cẩm gà quay Best seller
Giá: Liên hệ
XB_ Trọng lượng: 300gr (2 trứng)8A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)8B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)8D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Thập cẩm Best seller
Giá: Liên hệ
XC_ Trọng lượng: 300gr (2 trứng)3A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)3B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)3D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Đậu xanh Sầu riêng Best seller
Giá: Liên hệ
XD_ Trọng lượng: 300gr (2 trứng)9A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)9B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)9D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Đậu xanh Best seller
Giá: Liên hệ
X2_ Trọng lượng: 300gr (2 trứng)7A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)7B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)7D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Dừa hạt dưa Best seller
Giá: Liên hệ
10A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)10B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)10D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Hạt Sen Best seller
Giá: Liên hệ
X1_ Trọng lượng: 300gr (2 trứng)5A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)5B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)5D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)
Trà Xanh Best seller
Giá: Liên hệ
X4_ Trọng lượng: 300gr (2 trứng)16A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)16B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)
Khoai môn hạt sen Best seller
Giá: Liên hệ
11A_ Trọng lượng: 250gr (2 trứng)11B_ Trọng lượng: 200gr (2 trứng)11D_Trọng lượng: 150gr (1 trứng)