HƯƠNG VỊ MÙA HÈ
HƯƠNG VỊ MÙA HÈ
HƯƠNG VỊ MÙA HÈ
BÁNH PHÔ MAI XOÀI
420.000đ / Ổ (Số 0)
BÁNH MOUSSE DỪA & CÀ PHÊ
340.000đ / Ổ (Số 0)
RAU CÂU TRÀ ĐÀO
350.000đ / Ổ (Số 0)
RAU CÂU CAM
350.000đ / Ổ (Số 0)
BÁNH MOUSSE DỪA & CÀ PHÊ
BÁNH MOUSSE DỪA & CÀ PHÊ
BÁNH PHÔ MAI XOÀI
66.000đ / Cái
BÁNH PHÔ MAI XOÀI
BÔNG LAN CUỐN CAM
90.000đ / Hộp
BÔNG LAN CUỐN CAM
BÁNH MÌ CHUỐI
90.000đ / Hộp
BÁNH MÌ CHUỐI