SẢN PHẨM MỚI
Cookies Nhật
Giá tại Hà Nội: 66.000đ
White Chocolate
Giá tại Hà Nội: 11.000đ
Flan
Giá tại Hà Nội: 10.000đ
Blueberry Cheese
Giá tại Hà Nội: 49.000đ
Muffin Moka (Cái)
Giá tại Hà Nội: 18.000đ
Cuốn Mứt (Miếng - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 9.000đ
Bông Lan cuộn Phô Mai Trứng Muối
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Bánh Nut
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Cuốn chocolate (Cái - Nhỏ)
Giá tại Hà Nội: 9.000đ
CARTOON M1
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Đồng Tiền Chant
Giá tại Hà Nội: 28.000đ
Chocolate Bào
Giá tại Hà Nội: 28.000đ