GATEAUX
Muffin Moka (Cái-Lớn)
Giá: 18,000đ
Muffin Nho (Cái - Lớn)
Giá: 18,000đ
Muffin Moka (Cái)
Giá: 18,000đ
Bánh Nut
Giá: 28,000đ
CARTOON M1
Giá: 28,000đ
Bé Cười M1
Giá: 28,000đ
Đồng Tiền Chant
Giá: 28,000đ
Chocolate Bào
Giá: 28,000đ