Bánh Mùa Hè 2020
Bánh Mùa Hè 2020
Bánh Mì Phô Mai Bơ Tỏi New
  
Bánh Bông Lan Phô Mai New
Giá: 100,000đ
Croissant Bơ Tỏi New
Giá: 50,000đ
Coconut Cookies New
Giá: 62,000đ
Butterfly Flower Cookies New
Giá: 56,000đ