Bánh Cake

Bánh Cake
Bánh Cake
Orange Milk Cake  - M New
Giá: 47,000đ
Ngày bán 01/10/2020
Strawberry Milk Cake - M New
Giá: 40,000đ
Ngày bán: 01/10/2020
Bông Lan cuộn Phô Mai Trứng Muối New
Bông Lan cuộn Phô Mai Trứng Muối
Cola Bar Dâu
Giá: 65,000đ
Cake Nho Lớn
Giá: 91,000đ
Cake Nho Nhỏ
Giá: 45,000đ
Cuốn Cây Mứt Thơm
Giá: 69,000đ
Bông Lan Ổ
Giá: 48,000đ
Bông Lan Trà Xanh Cuốn New
Bông Lan Trà Xanh Cuốn
Bông Lan Nho Cuốn New
Giá: 83,000đ
Bông Lan Nho Cuốn