Bánh Cake

Bánh Cake
Bánh Cake
Orange Milk Cake  - M New
Giá: 42,000đ
Ngày bán 01/10/2020
Strawberry Milk Cake - M New
Giá: 35,000đ
Ngày bán: 01/10/2020
Cola Bar Dâu
Giá: Liên hệ
Cake Nho Lớn
Giá: 84,000đ
Cake Nho Nhỏ
Giá: 42,000đ
Cuốn Cây Mứt Thơm
Giá: 64,000đ
Bông Lan Ổ
Giá: 44,000đ
Bông Lan Trà Xanh Cuốn New
Bông Lan Trà Xanh Cuốn
Bông Lan Nho Cuốn New
Giá: 77,000đ
Bông Lan Nho Cuốn
Cuốn Cây Chocolate
Giá: 60,000đ