B-001

Mã số : B-001

Giá: : Giá từ: 345.000đ

Bánh số 0 (16cm x 5cm): 345.000đ

Bánh số 1 (20cm x 5cm): 440.000đ

Bánh số 2 (24cm x 5cm): 575.000đ

Bánh số 4 (29cm x 5cm): 920.000đ

Chia sẻ:
  • Zalo