Bread
Bread
Vạc Bò (Cái - Lớn)
Giá: 20,000đ
Bánh Mì Tam Vị
Giá: 15,000đ
Bánh Mì Tam Vị
Bánh Mì Quạt
Giá: 15,000đ
Bánh Mì Quạt
Bánh Bao Dừa
Giá: 15,000đ
Bánh Bao Dừa
Doughnuts Milk Chocolate
Giá: 14,000đ
Doughnuts Milk Chocolate
Doughnuts Dark Chocolate
Giá: 14,000đ
Doughnuts Dark Chocolate
Bánh mì baguette ngọt
Giá: 11,000đ
Bánh mì baguette ngọt
Bánh tiêu đường
Giá: 15,000đ
Bánh tiêu đường
Bánh Mì Chả Lụa
Giá: 16,000đ
Bánh Mì Chả Lụa