Bread
Bread
Croissant Phô Mai
Giá: 13,000đ
CROISANT PHÔ MAI
Bánh Mì Sandwich (Gói)
Giá từ: 25.000đ
Loại nhỏ: 25.000đLoại lớn: 37.000đ
Croissant Bơ (Cái)
Giá: 16,000đ
Shell Madolernu vị Chocolate
Shell Madolernu vịChocolate
Shell Madolernu vị Trà Xanh
Shell Madolernu vị Trà Xanh