Bread
Bread
Bánh mì Baguette Mini
Giá: 9,000đ
Ham cheese croissant 50g
Giá: 19,000đ
Bánh mì Phô Mai Tan Chảy (Ổ)
127000đ (Bánh Đặt Trước)
BÁNH ĐẶT TRƯỚC
Bánh Bướm (Cái)
Giá: 15,000đ
Pate Chaud (Cái - Lớn)
Giá: 22,000đ
Choux Cream (Cái)
Giá: 18,000đ
Choux Tròn (Cái)
Giá: 17,000đ
Additionally, paste this code immediately after the opening tag: